Người liên hệ  us

Người liên hệ  us

24 giờ Live Chat

Bạn có thể trò chuyện với chúng tôi trực tiếp thông qua tùy chọn trò chuyện trực tiếp của chúng tôi.
Điều này sẽ mở một cửa sổ trò chuyện với một trong những chuyên gia tư vấn hỗ trợ của chúng tôi.

Trò chuyện Ngay

wechat

Bạn có thể thêm chúng tôi bằng cách quét mã QR như bên dưới để giữ liên lạc với chúng tôi về các chương trình khuyến mãi & sự kiện sắp tới cũng như giải quyết các vấn đề / thắc mắc của bạn.

số điện thoại trợ giúp

Bạn có thể gọi để nói chuyện với tư vấn hỗ trợ của chúng tôi thông qua số điện thoại được cung cấp.

Hãy liên hệ

Email

Bạn có thể gửi cho chúng tôi và email nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc vấn đề.
Đối với email về các truy vấn chưa được giải quyết, nhấp vào đây và chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn sớm nhất có thể.

Gửi Email Ngay bây giờ

24 hỗ trợ trực tiếp

Phonelmc_contact
Email lmcemail
wechat lmcbet